ไฝ ไขรหัส โชค ชะตาเพื่อการเดิมพัน ปั่นสล็อต สล็อตทดลองเล่น

ไฝ ไขรหัส โชค ชะตาเพื่อการเดิมพัน ปั่นสล็อต สล็อตทดลองเล่น

ตำหนิข้อบกพร่องเมื่อมีวัตถุใด ย่อมลดความสมบูรณ์ งานพร้อมลง แต่ เม็ดไฝ ซึ่งเป็นตำหนิบนร่างกายมนุษย์ อาจเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จุดเสริมเสน่ห์แก่ผู้เป็นเจ้าของ หรืออาจะเป็นจุดด่างพร้อย อุปสรรคในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับการเข้าใจความหมายของเม็ดไฝแต่ละเม็ด และ นำมาใช้โดยพรางจุดด้อย เสริมจุดเด่นของเม็ดไฝ เพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิต

การทำนาย โชค ชะตาจากเม็ดไฝ อธิบายให้เข้าใจถึงรายละเอียดของเม็ดไฝแต่ละเม็ดตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า และ ความหมายที่แฝงอยู่ในเม็ดไฝ เพื่อให้คุณรับรู้ศักยภาพของตนเพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิตอย่างราบรื่นไร้อุปสรรค

บางคนอาจจะแปลกใจเมื่อได้ยินการทำนาย โชค ชะตาชีวิตนักเดิมพัน ปั่นสล็อต สล็อตทดลองเล่น จากเม็ดไฝ โดยสงสัยว่า เม็ดไฝเล็กๆ นี้จะทำนาย โชค ชะตาชีวิตของมนุษย์ได้หรือ ตั้งแต่โบราณกาลมา การทำนาย โชค ชะตาชีวิตจากลายเส้นรูปมือและโครงสร้างของใบหน้าแพร่หลายไปทั่ว กล่าวได้ว่าเป็นที่รู้จักมักคุ้นของมนุษย์เหล่าทุกผู้ทุกวัย มีแต่การทำนายจากเม็ดไฝนี้ที่ยังความฉงนแก่ผู้คน

ไฝแบ่งเป็น “ ไฝเป็น “ กับ “ ไฝมรณะ “ สองชนิด

เชื่อว่าไม่มีใครที่ปราศจากไฝ ถึงใบหน้าหรือที่แจ้งจะไม่มี ก็ต้องพบเม็ดไฝในที่ลับหรือที่ที่สังเกตเห็นได้ยาก เช่นที่สีข้าง หรือ หลัง เป็นต้น เพียงแต่ค้นหาให้ละเอียดอีกสักนิดเท่านั้น ตั้งแต่โบราณกาลเป็นต้นมา ผู้คนถือไฝบนใบหน้าเหมือนเป็นเครื่องประดับความงามชนิดหนึ่ง

๐ ไฝเป็น จะออกสีดำและเลื่อมมัน แม้จะประสบกับความยุ่งยากลำบากหรือเจ็บไข้ได้ป่วย ผู้ใดที่มีไฝชนิดนี้ก็จะผ่านพ้นไปด้วยความปลอดภัย ทั้งยังสามารถรับการฝึกฝน เพิ่มพูนประสบการณ์จากความยากลำบากเหล่านี้ และ พัฒนาตัวเองเจริญเติบโตต่อไป ไฝเม็ดใหญ่และเลื่อมเป็นเงาบนใบหน้าจะช่วยเสริม โชค ชะตา เม็ดยิ่งใหญ่บทบาทหนุนช่วยก็ยิ่งมาก ส่วนไฝที่นูนออกแลดูมีพลังและมีขนขึ้นนั้น จะส่อความเป็น สิริมงคลยิ่งกว่าชนิดอื่น

๐ ไฝมรณะ เม็ดไฝที่ออกสีชาและไม่เป็นเงาถือว่าเป็นไฝมรณะซึ่งก็คือสัญลักษณ์แห่งความอัปมงคล ถ้าบริเวณที่มีเนื้อหนาอวบมีไฝมรณะจะให้ผลอย่างไร เช่นที่แก้ม แก้มที่มีเนื้ออาบหนาแสดงว่าเจ้าของมีจิตใจต้อสู้ที่เข้มแข็งสามารถเผชิญหน้า ท้าทายกับความยากลำบากและอุปสรรคอย่างเอาการเอางาน ปรับตัวเข้ากับผู้คนและสภาพการณ์ต่างๆ ทั้งจะไม่ทำให้ผู้อื่นต้องเสียหน้าและลำบากใจ มนุษย์สัมพันธ์ดี การทำนาย โชค ชะตาการเดิมพัน ปั่นสล็อต สล็อตทดลองเล่น ราศีจากเม็ดไฝจะต้องรู้จักพลิกแพลง เช่น ไฝบนหน้ายิ่งเล็กยิ่งร้าย ส่วนไฝที่ลำตัว ยิ่งใหญ่ยิ่งร้าย นี่ตรงข้ามกันกับบนใบหน้า ดังนั้นจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ

ความแตกต่างของซีกขวาและซีกซ้ายของลำตัว

ศาสตร์ทำนาย โชค ชะตาจากรูปลักษณ์ลายมือถือว่า มือซ้ายกับมือขวาส่อความหมายที่แตกต่างกัน เม็ดไฝก็เช่นกัน เม็ดไฝบนลำตัวที่อยู่ซีกซ้ายกับซักขวาก็จะมีผลกระทบแตกต่างต่อเจ้าตัว กล่าวกันว่าไฝที่อยู่ซีกซ้ายชายหรือซีกขวาหญิงใช้ทำนาย โชค ชะตาในวัยหนุ่มสาว โชค ชะตาในด้านสังคม และ โชค ชะตาในด้านอาชีพการงาน หรือแม้กระทั่งการ เดิมพัน ปั่นสล็อต สล็อตทดลองเล่น Slot Joker Slot PG

เช่น ใต้นิ้วซ้ายของผู้ชายที่มีไฝแสดงว่า ในวัยหนุ่มจะเกิดความละโมบไร้สาระแก่นสาร เดินไปสุดขั้วโดยยอมเสี่ยงอันตรายทั้งปวงแม้จะได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากภรรยา แต่จะไม่สามารถได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากผู้คนในสังคมเลย

ไฝที่อยู่ข้างขวาของผู้ชายหรือข้างซ้ายผู้หญิง ใช้ทำนาย โชค ชะตาในวัยกลางคน ชีวิตส่วนตัว หรือ อาชีพเสริม ถ้าหญิงใดมีไฝใต้นิ้วซ้าย แม้ในวัยสาวจะมีความรู้รอบตัวสูง แต่ในวัยกลางคนมักจะต้องประกอบอาชีพที่ไม่เป็นผลดีกับตัวเอง แม้จะมีเครดิตชื่อเสียงในวงสังคม แต่ก็ไม่สามารถได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากสมาชิกในครอบครัวได้

ไม่ต้องวิตกกังวลกับเม็ดไฝที่สีไม่สู้จะดีนัก

ถ้าพบว่าตัวเองมีไฝมรณะ จงอย่าวิตกกังวลให้มากนัก ขอเพียงแต่จะไม่กระทำผิดในสิ่งที่เม็ดไฝได้ตักเตือนไว้ก็พอ เมื่อรู้จุดอ่อนข้อบกพร่องของตัวเองแล้ว ก็จงพยายามปรับปรุงแก้ไขเสีย ถือว่าเป็นการหล่อหลอมก็พอฝึกฝนตัวเอง ดีกว่าผู้ที่ไม่มีเม็ดไฝมรณะและไม่รู้จักมุมานะพยายามพัฒนาตัวเองเสียอีก และ อาจจะก้าวไปสู่ความสำเร็จเร็วกว่าผู้อื่นเพราะต้องคอยระมัดระวังให้รอบคอบเป็นพิเศษนั่นเอง

บางครั้งเม็ดไฝมรณะก็จะแปรสภาพเป็นไฝมงคลเพราะความพยายามดั้นด้นของตัวเอง ซึ่งก็มีตัวอย่างทำนองนี้ไม่น้อย ตรงกันข้าม ถ้าไม่มานุนะพยายาม ไฝเป็นก็อาจะกลายสภาพเป็นไฝมรณะไป

นอกจากนี้ยังต้องพึงระวังอยู่ประการหนึ่งคือ บางคนใช้ศักยภาพตบแต่งขจัดไฝมรณะออก แม้เม็ดไฝจะขจัดออกไป แต่ก็ยังคงทั้งร่องรอยแผลเป็นที่ไม่อาจลบหายไปได้ไว้ สิ่งนี้แหละที่จะนำผลร้ายยิ่งกว่ามาสู่

เจ้าตัว ดังนั้น ทางที่ดีควรจะไปทำความเข้าใจในสิ่งที่เม็ดไฝเหล่านี้ซุกซ่อนไว้ เพราะจุดดำอันลึกลับนี้สามารถบ่งบอกถึงชีวิต โชค ชะตา และการเดิมพัน ปั่นสล็อต สล็อตทดลองเล่น ในอดีต ปัจจุบัน และ อนาคตของคุณเองได้

ไฝที่ฟู่เต๋อกงบ่งบอกถึง โชค ลาภทางด้านการเงิน

ฟู่เต๋อกงใช้ทำนาย โชค ลาภที่ร้ายดีทางการเงินและสภาพของกิจะการงานฟู่เต๋อกงที่อยู่ข้างซ้ายของผู้ชาย หรือข้างขวาของผู้หญืงใช้ทำนาย สภาพของกิจการงาน ส่วนตรงข้ามใช้ทำนายทรัพย์สินส่วนตัว ถ้าอยู่ที่ข้างซ้ายของผู้ชายแหลข้างขวาของผู้หญิงมีไฝมรณะที่ไม่ได้อยู่บนคิ้ว ไฝนี้ถูกขนานนามว่า ไฝกระจายทรัพย์สมบัติ หมายความว่า ถ้าเผลอไผลขาดความเอาใจใส่ในเรื่องเงินทุนหรืออสังหาริมทรัพย์เมื่อใด จะประสบความเสียหายที่คาดคิดไม่ถึงเมื่อนั้น ถูกฉ้อโกงหรือกิจะการที่เกี่ยวข้องล้มละลายเป็นต้น

แม้ไฝที่ว่านี้จะเป็นไฝเป็น ก็ไม่ถือว่าเป็นไฝสิริมงคลที่มีบทบาทหนุนช่วย แต่เพียงแสดงว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นไม่ร้ายแรงนัก ยังสามารถทำกำไรได้บ้าง

เป็นอีกบทความดีๆ

ปั่นสล็อต สล็อตทดลองเล่น Slot Joker Slot PG ฝาก – ถอน อัตโนมัติ

Copyright ©2021 London.com, All Right Reserved. #777Enter